HEM

OM OSS


IKF är ett förbund av flera föreningar över hela Sverige, som arbetar för integration och mot rasism.

Vi bildades 1987 av en grupp utlandsfödda och svenska kvinnor, som tillsammans ville skapa ett förbund, där man kunde mötas och utbyta erfarenheter från föreningsarbetet från olika håll i Sverige.


IKF är ett förbund av flera föreningar över hela Sverige, som arbetar för integration och mot rasism.


Vi bildades 1987 av en grupp utlandsfödda och svenska kvinnor, som tillsammans ville skapa ett förbund, där man kunde mötas och utbyta erfarenheter från föreningsarbetet från olika håll i Sverige.


Vi arbetar för att:

 • Skapa mötesplatser för kvinnor från många olika kulturer som finns representerade i vårt land
 • Skapa en plattform för diskussion och samarbete mellan kvinnoföreningar och kvinnoorganisationer nationellt och internationellt
 • Öka jämställdheten genom att driva projekt som hjälper kvinnor att komma in på arbetsmarknaden
 • Ge kunskaper om eget företagande och om arbetslivet
 • Utbilda i föreningskunskap
 • Öka kvinnors inflytande och delaktighet i samhällslivet
 • Informera om Kvinnokonventionen
 • Motverka rasism och all form av diskriminering
 • Stärka verksamheter som rör språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället av diskriminering


Vår verksamhet består av att:

 • Bistå lokalföreningar och medverka till bildandet av nya föreningar
 • Bedriva utbildning-, informations-, upplysnings- och opinionsarbete
 • Genom projektarbete förverkliga vår målsättning om alla kvinnors rätt till arbete och fullt deltagande i samhället
 • Samarbeta med organisationer som delar IKF’s värderingar
 • Arbeta med mångfalds och jämställdhetsfrågor
 • Arbeta med värdegrunds- och demokratifrågor
 • Att belysa frågor om hedersrelaterat våld


Våra Stadgar i PDF-format finner du här

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV


Vill du hålla dig ständigt uppdaterad på vårt arbete anmäler du dig enklast till att få

vårt nyhetsbrev via mejlen. Det gör du enklast genom att skriva in din e-postadress i fältet

nedan och klicka "Prenumerera".

 
 

STYRELSE


ORDFÖRANDE – Elsy Hedlund

Aspö Skarpan 17, 645 93 Strängnäs

Tel: 070-684 04 10

E-post: ikfsverige@gmail.com


VICE ORDFÖRANDE – Ulla Herbert

E-post: internationellakvinnoforbundet@

yahoo.se


SEKRETERARE – Annika Nyström

E-post: vassbo50@gmail.comLEDAMOT – Paulin Nesset

E-post: sootheblur68@live.se


LEDAMOT – Farah Roukachi

E-post: farah_10_uik@hotmail.com


LEDAMOT – Iva Parizkova Ryggeståhl

E-post: ipr.juristbyra@gmail.com
SUPPLEANT– Phanarat Sirathip

E-post: sphanarat@gmail.com


SUPPLEANT – Martha Kente

E-post: marthakente@yahoo.com 


SUPPLEANT - Danijela Acimovic
E-post:danijeaacimovic@hotmail.com

SUPPLEANT - Kontakta oss


Aspö, Skarpan 17

645 93 Strängnäs


E-post: ikfsverige@gmail.com


Telefon: 070-684 04 10